Wielkości fontów
Światowy Dzień Konsumenta

Święto zostało ustanowione na pamiątkę słynnego przemówienia J. F. Kennedy’ego, wygłoszonego 15 marca 1962 r. przed kongresem USA. W jego czasie prezydent sformułował cztery prawa konsumenta – prawo do bezpieczeństwa, do rzetelnej informacji, do bycia wysłuchanym oraz prawo swobody wyboru asortymentów i usług o cenach uzasadnionych ekonomicznie. Przemówienie to stworzyło podwaliny amerykańskiego ustawodawstwa konsumenckiego.

Historia praw konsumenta zaczyna się od początków konsumpcji, handlu, wymiany towarów i usług. Od tysięcy lat prawa konsumenta zwyczajowe czy pisane, to zawsze to co uważamy za uczciwe i etyczne. „Konsumenckie” wzory miar i objętości były chronione przez starożytnych królów, miasta i państwa. Surowe kary, włącznie z karą śmierci, miały chronić konsumentów przed oszustami. Dziś za oszukiwanie konsumentów, co do liczby i jakości towaru, grozi zaledwie grzywna.

W Polsce ochrona praw konsumentów zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Artykuł 76 mówi: ,,władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniem zagrażającym ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”. Musimy jednak pamiętać, że przepisy praw konsumenta chronią obydwie strony: kupującego i sprzedającego, usługobiorcę i usługodawcę – taki jest cel ustawodawcy.

1517566_623892341067640_5337289946899186686_n

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ułatwi osobom niepełnoprawnym dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jednostka zamierza przystąpić do realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Strategicznym celem tego … czytaj więcej…

SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym wymagającymi całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. W związku z … czytaj więcej…