Wielkości fontów
Fundusze-europejskie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych oraz przedsiębiorców, na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach RPO WiM 2007-2013”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 października br., w godz. 10.30 – 13.40 w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy ul. Parkowej 12 w Ełku. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do 27 października br. do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku, przy ul. Kajki 10, tel. 87/610 07 77, lub przesłanie na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Więcej informacji znajduje się na stronie Funduszy Europejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

2

Zarząd Oddziału Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny RP w Ełku w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizował wycieczkę historyczną do „Wilczego Szańca” w Gierłoży, głównej kwatery Hitlera, pod hasłem „Wojna i pamięć na Mazurach”. Była … czytaj więcej…

CAM01106

W środę, 15 października br., w Muzeum Historycznym w Ełku odbył się wykład prof. dra hab. Bogusława Nowowiejskiego. Jego tematem była „Polszczyzna w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza”. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Ełku z zainteresowaniem … czytaj więcej…

77

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku we wrześniu br. zorganizowało ,,Piknik na Dzikim Zachodzie”. Podczas pikniku dorośli i dzieci, próbowali swoich sił jako kowboj na byku rodeo, doili krowę na czas, jeździli na konikach mechanicznych … czytaj więcej…

Obraz 001

Wczoraj, 16 października 2014 r., Starosta Ełcki Krzysztof Piłat wręczył Pawłowi Fiszerowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – tym samym uzyskał on stopień nauczyciela mianowanego. Po otrzymaniu aktu nadania stopnia awansu nauczyciel złożył ślubowanie: … czytaj więcej…