Wielkości fontów
Plakat_2014_www

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób – zachęcamy do zapoznania się z Regionalnym Konkursem Grantowym Programu „Równać Szanse 2014”. Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek gminnych, nieformalnych grup dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, działać wspólnie z innymi.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Wygrana w Regionalnym Konkursie Grantowym to dotacja do 7 500 złotych na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2015 r.).

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie konkursu.

powiat

Starostwo Powiatowe w Ełku przypomina o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z użytkowania wieczystego nieruchomości. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się dwie opłaty. Opłatę pierwszą pobiera się w chwili oddania nieruchomości w użytkowanie … czytaj więcej…

logo_UWM

Do 2 września potrwają konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat proponowanych kierunków wsparcia, zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych podmiotów w pracach nad programem i … czytaj więcej…

powiat

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) zapraszam na XLVI Sesję Rady Powiatu … czytaj więcej…

owies logo

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Wymogi formalno – prawne funkcjonowania NGO (sprawozdawczość, administracja w NGO)”, które odbędzie się w dniach 6-7 września br. w Giżycku. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. … czytaj więcej…