Wielkości fontów
bez tytułu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza konkursy, w ramach których można składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego Warmii i Mazur.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na działania „Edukacja ekologiczna” oraz „Przyroda Warmii i Mazur”. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki Lasów Państwowych, a także uczelnie wyższe.

W 2015 roku również będą kontynuowane działania dotyczące usuwania azbestu z Warmii i Mazur. O dotacje mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających groźny materiał.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminów poszczególnych konkursów znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Paragraf_Last_493515

Od 25 grudnia 2014 roku rękojmia, czyli odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy,  stała się jedną z największych broni klientów w sporach z przedsiębiorcami. Główne zmiany w rękojmi dotyczą terminów. … czytaj więcej…