Wielkości fontów

Gmina Ełk

Wymarzona dla turystów

Wiejska gmina Ełk przypomina obwarzanek. Otacza ona miasto Ełk pierścieniem, którego grubość wynosi około 10-15 km. Odległość pomiędzy miejscowościami położonymi na skraju sięga 30 km (miasto ma średnicę ok. 5 km). Władze gminy Ełk (wójt oraz rada gminy) mają swoją siedzibę w mieście. Historia gminy to dzieje poszczególnych wsi. Najstarszą budowlą gminy Ełk jest kościół we wsi Straduny. Do interesujących miejsc wartych odwiedzenia należy Bajtkowo, gdzie znajduje się kościół z 1895 r. oraz zespół folwarczny. O gospodarnej przeszłości, niekiedy z domieszką fantazji i rozrzutności, świadczą zabytkowe dwory i ślady starannie zaprojektowanych parków w Chojniaku, Ledze, Nowej Wsi Ełckiej, Ruskiej Wsi, Zalesiu i Talusach.

Gmina Ełk zajmuje południową część Pojezierza Ełckiego, będącego środkową częścią Pojezierza Mazurskiego. Zasadniczym elementem krajobrazu ziemi ełckiej, nadającym jej turystyczny charakter, są jeziora. Ich wody są jeszcze czyste i niezdegradowane biologicznie. Na większości jezior z powodzeniem można uprawiać żeglarstwo, są to bowiem akweny o powierzchni od kilkuset do tysiąca hektarów. W krajobrazie znaczną rolę spełniają małe, bezodpływowe jeziora, tzw. oczka. Gmina Ełk ze względu na swoją odległość od miasta, liczne jeziora oraz urozmaiconą rzeźbę terenu jest doskonałym miejscem wypoczynkowym, przyciągającym rzesze turystów.