Wielkości fontów
FIO logo

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotację. Taką dotację może uzyskać młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i grupa samopomocowa.

Aby uzyskać środki finansowe na działania należy mieć dobry pomysł wynikający z konkretnych potrzeb społeczności lokalnej, dobrze zaplanować cele, działania i budżet. Ważne jest by planowane działania odnosiły się do dobra wspólnego.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na małe budżetowo projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji. Istotne jest by działania były kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie służyły całej społeczności, były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, oraz umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pomocą generatora wniosków między 17 lipca, a 6 sierpnia 2014 roku dostępnego na stronie www.stopa.org.pl w zakładce Warmia Mazury Lokalnie oraz www.warmiamazurylokalnie.pl Na wyżej winionych stronach dostępne będą również szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe, obędzie się 22 lipca 2014 roku o godzinie 16:00 w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 35/36. Zgłoszenia na spotkanie prosimy dokonywać internetowo wypełniając ankietę klikając TUTAJ.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Program dotacyjny WARMIA MAZURY LOKALNIE jest realizowany wspólnie przez 5 organizacji partnerskich działających w województwie warmińsko – mazurskim i będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

zakretki2

Poszukiwani są koordynatorzy regionalni – osoby z chęcią niesienia pomocy oraz chwilą wolnego czasu, dla których największą zapłatą będzie uśmiech dziecka oraz satysfakcja z czynienia rzeczy dobrych i pięknych. Fundacja Bez Tajemnic jest organizatorem największego … czytaj więcej…

DSC_0140

Dwie przenośne bramki, dziesięć piłek oraz linie do gry w plażową piłkę ręczną – to, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Ełku, w ramach projektu „Szczypiorniści Powiat Ełk”,  zakupił Ełcki Klub Sportowy Szczypiorniak. Co więcej, … czytaj więcej…

PCPR w Ełku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku otrzymało dotację na projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Głównym celem projektu jest wsparcie mieszkańców powiatu ełckiego – ofiar, … czytaj więcej…

PROW

Dobra wiadomość dla wszystkich rolników i innych beneficjentów. Od 9 czerwca br. świadczone są nieodpłatne usługi doradcze przez zespół ds. poprawy i uzupełnień wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013.   Duże zainteresowanie rolników i … czytaj więcej…